Ontwikkelvisie: samen sterk ondernemen

In de komende jaren wil O-gen zich richten op het realiseren van vernieuwende en kansrijke ideeën die in het buitengebied leven, maar nog niet vertaald zijn naar projecten. Deze ambitie is opgeschreven in de ontwikkelvisie ‘Samen sterk ondernemen’. De visie beschrijft de koers van O-gen richting 2020. Het verbinden van leden […]

Jaarbericht 2016

In ons jaarbericht 2016 herbeleven we het derde jaar van Gebiedscoöperatie O-gen. In 2016 zijn weer genoeg projecten uitgevoerd, maar zijn ook veel projecten opgestart vanuit het Gebiedsprogramma 2016 – 2020. De betrokkenheid van leden is gegroeid en dat is terug te zien op de goed bezochte (leden)bijeenkomsten. Het afgelopen jaar was een […]