Ledenexcursies: Op pad met O-gen 2019

Op pad met O-gen 2019 was boeiend, informatief, maar vooral sfeervol. De locaties van de excursies op 1, 2 en 3 juli waren aansprekend en bijzonder. Voor de circa zestig deelnemers waren deze locaties vaak nieuwe plekken waarvan zij het verhaal nog niet kenden. Centraal in alle verhalen stond de […]

Wie zijn er lid van O-gen?

De leden van O-gen zijn ingedeeld naar publieke leden, maatschappelijke leden en gebiedsleden. Op deze manier is goed te zien wie er allemaal op welk terrein samenwerken aan een krachtig en vitaal platteland in de regio’s Noord Veluwe, Foodvalley, Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.

Hoe is mijn ledenbelang vertegenwoordigd?

Als lid van O-gen is je belang vertegenwoordigd in de Gebiedsraad. In de Gebiedsraad zitten afgevaardigden vanuit kieskringen: groepen van leden die een bepaald belang vertegenwoordigen. Hieronder vind je deze kieskringen, kun je zien wie er nog meer tot jouw kieskring behoren en wie je vertegenwoordigd in de Gebiedsraad. (Her)benoeming van […]

Algemene Ledenvergadering: wie, wat en wanneer?

Als coöperatie komen de leden van O-gen één keer per jaar bij elkaar voor een Algemene Ledenvergadering, gecombineerd met de nieuwjaarsbijeenkomst. In 2018 voor het eerst als O-gen Open Grand Café. Op vrijdag 19 januari 2018 gaan de deuren open voor leden en introducés. Klik hier voor meer informatie en […]

Wat wil O-gen: Samen sterk ondernemen

Gebiedscoöperatie O-gen werkt de komende jaren aan haar visie: ‘Samen sterk ondernemen’. Door mensen met elkaar te verbinden staan we sterk. Vanuit deze samenwerking kunnen we ontwikkelingen en innovaties in het buitengebied mogelijk maken. Lees hier het visiedocument of kijk in de bijlage hieronder.

Huishoudelijk Reglement van O-gen

Gebiedscoöperatie O-gen wil een open en transparante ledenorganisatie zijn. In het huishoudelijk reglement van de coöperatie is de zeggenschap van leden georganiseerd. Dit reglement is aanvullend op de statuten. Klik in de link hieronder om het huishoudelijk reglement te bekijken.

Ontwikkelvisie: samen sterk ondernemen

In de komende jaren wil O-gen zich richten op het realiseren van vernieuwende en kansrijke ideeën die in het buitengebied leven, maar nog niet vertaald zijn naar projecten. Deze ambitie is opgeschreven in de ontwikkelvisie ‘Samen sterk ondernemen’. De visie beschrijft de koers van O-gen richting 2020. Het verbinden van […]

Welkom!

Op het ledenplatform vind je alle informatie voor en over de de leden van Gebiedscoöperatie O-gen. Je kunt zien wie er nog meer lid zijn en hoe je contact met hen kan opnemen. Je vindt er nieuws voor leden vanuit de werkorganisatie en documenten van de Gebiedsraad. Onder vraag en […]